DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 08.05.2019 17:12:32 

SDH Koštice nad Ohří

Průřez činností
 
Průřez činnosti
 
1897
1.února 1897 – vzniká sbor dobrovolných hasičů v Košticích – výzva, aby se občané přihlásili – mohou se stát členy zakládajícími (příspěvek 25 zl.), přispívajícími (pravidelný roční příspěvek) nebo činným (činný ve sboru)
Sbor čítá 61 členů
objednáno 10 stejnokrojů po 1 zl. 50 kr.
 
1898
6. března – valná hromada
30. listopadu – návrh účasti na biřmování
hasičtí činovníci – předseda – Ort Josef K., velitel – Karfík Václav, náměstek – Karfík Josef, jednatel – Komeda František
 
1899
SDH v Košticích si má vybrat svůj signál z nabídky zaslané župním sborem v Libochovicích
2. ledna – schůze výboru SDH – projednání pořádání plesu
20. ledna – schůze výboru SDH – pokladní zpráva o výsledcích plesu
5. února – valná hromada 
20. února – schůze výboru SDH
26. února – mimořádná valná schůze – schválení služebního řádu
14. března – schůze výboru SDH, jednatel – Komenda Fr.
22. března – schůze výboru SDH
30. března – schůze výboru SDH
9. dubna – mimořádná valná hromada – volba předsedy
29. května – schůze výboru SDH – projednání účasti na biřmování, schválení divadelního představení
6. června – schůze výboru SDH – projednání účasti na župním sjezdu v Chotěšově
4. července – schůze výboru SDH – projednání župního sjezdu  ve Stradonici
-         jednatel – Vágner Josef, velitel – Karfík Josef
13. srpna – schůze výboru SDH – jednání o pořádání slavností na ostrově
23. prosince – schůze výboru SDH – projednání hasičského plesu
 
1900
11. ledna – schůze výboru SDH – projednání výtěžku hasičského plesu
27. března – schůze výboru Nemocenské pokladny SDH
7. dubna – valná hromada
25. listopadu – schůze výboru  Nemocenské pokladny SDH
-         povolena Mikulášskou zábavu s divadelními představeními
 
1901
27. ledna – valná hromada – jednatel – Čtrnáctý Václav, předseda – Karfík Václav
24. února – schůze výboru Nemocenské pokladny SDH
-         jednatel – Čtrnáctý Václav, velitel – Heller Josef
10. června – schůze výboru SDH – pojednání o župním sjezdu v Ředhošti
19. prosince – schůze výboru SDH – projednání hasičského plesu
 
 
1902
6. ledna – požár u Fr. Hellera – byl těžce zraněn a přišel o vše – sbor mu vyprosil
„odbytné“100 korun
12. ledna – schůze výboru SDH – schválení účtů z hasičského plesu
4. února – schůze výboru SDH
9. února – valná hromada
12. února – požár v Košticích
10. března – požár ve Volenicích
jednatel – Čtrnáctý Václav, předseda – Karfík Václav
12. dubna – schůze výboru – projednání podpory p. Fr. Hellera
27. dubna – valná hromada SDH
 
1903
15. ledna – schůze výboru SDH
15. února – schůze výboru sboru dobr. hasičů – volba činovníků sboru
– volba předsedy – Karfík Václav, velitele – Heller Václav
 1.března – schůze výboru sboru dobr. hasičů – projednání existence hasičské školy v Libochovicích
26. dubna – valná hromada Nemocenské pokladny SDH
17. května – schůze výboru sboru dobrovolných hasičů – projednání účasti při biřmování
18. června – schůze výboru sboru dobr. hasičů – projednání župního sjezdu v Libochovicích
                    - projednání společného cvičení na Podbradci a okrskového cvičení v Ječovicích
21. června – Obecní zastupitelstvo schválilo nákup asi 60 m hadic
5. srpna  - schůze výboru sboru dobr. hasičů – projednání výletu na ostrově
30. srpna – schůze výboru sboru dobr. hasičů – projednání účtů hasičského výletu
13. prosince – Mikulášská zábava
20. prosince – schůze výboru dobr. hasičů  - schválení účtů Mikulášské zábavy, projednání plesu
 
1904
16. ledna  - schůze výboru sboru dobrovolných hasičů – schválení účtů hasičského plesu
25. ledna – schůzi výboru sboru dobr. hasičů – projednání divadelní zábavy
31. ledna – výroční valná hromada členů sboru dobr. hasičů – v hostinci u Ant. Zimáka
11. února – zábavný večer v divadelními hrami
24. února – schůze výboru sboru dobr. hasičů – projednání zábavného večírku (11. 2.)
2. března -
23. března – výborová schůze – projednání divadelní zábavy (20. 3.)
-         projednání založení matriky členů sboru a pamětní knihy  
24. dubna – schůze nemocenské pokladny sboru SDH
                         - jednatel – Lang František
26. června – výborová schůze sboru dobrovolných hasičů – projednání hasičského sjezdu v Chráštanech 
25. září – výborová schůze sboru dobr. hasičů
-         jednatel – Lang František, předseda – Karfík Václav
16. listopadu – výborová schůze sboru dobr. hasičů – projednání národní daně a národ. kolku
3. prosince – výborová schůze sboru dobr. hasičů – projednání Mikulášské zábavy
13. prosince – přišel dopis, zakazující jezdit k jiným požárům, než které jsou v obcích Křesín Koštice, Pátek, Volenice, Vojnice, Želevice – jinak nebude proplacen povoz
21. prosince – výborová schůze sboru dobr. hasičů – projednání Mikulášské zábavy
 
1905
5. dubna – výborová schůze Nemocenské pokladny SDH
 1906
18. února – valná hromada sboru dobr. hasičů – volba velitele, náměstka velitele, 6 členů výboru a 3 náhradníků
            - hlasování – velitel sboru – Heller Josef, náměstek velitele – Vágner Josef, předseda – Karfík Václav
30. prosince – schůze výborovné nemocenské pokladny sboru dobrovolných hasičů
 
1907
20. května – schůze nemocenské pokladny sboru dobrovolných hasičů – v hostinci p. Zajíčka
-         jednatel – Šlic Antonín, předseda – Heller Josef
 
1908
12.dubna – stromková slavnost u sv. Jana
21. června – župní slavnost v Černochově
5. července – valná hromada
6. září – požár u Josefa Šánora ve Vojničkách
2. listopadu – požár u p. Svobody v Želevicích
21. prosince – schůze výboru SDH – projednání plesu
 
 1909
- výsledek voleb činovníků sboru – zvolení na dobu 3 let
-         předseda – Karfík Václav, velitel – Heller Josef, náměstek velitele – Hora Josef
10. ledna – požární ples ve Vojnicích
župní sjezd – v Křesíně
18. září. – požár u p. Josefa Hellera
Dva členové SDH – Heller Josef a Rulf Josef byli pověřeni, aby navštěvovali krajinskou školu v Libochovicích (29. 8. – 4. 9.)
 
1912
Sbor dobrovolných hasičů se zúčastnil: 5 cvičení praktických, 4 vycházek slavnostních, požáru v Křesíně, u p. Lukáše, 1 pohřbu
 
2. února – valná hromada
8.února – schůze výboru SDH – volba činovníků spolku
28. února – schůze výboru sboru dobrovolných hasičů – v hostinci u p. Zajíčka
-         projednávána žádost o založení župní podpůrné pokladny a župního věštníku
-         zřízení sborové lékárničky
-         jednatel sboru – Šlic Antonín, přednosta - Karfík
10. března – schůze výboru nemocenské pokladny – v hostinci p. Zajíčka
-         projednáváno povolení nemocenské podpory p. Müllerovi
20. března – schůze výboru nemocenské pokladny
14. dubna – výroční valná hromada
-         jednatel sboru – Šlic Antonín
-         velitel – Tyšer Václav
7. července – schůze výboru SDH
17. prosince – schůze výboru sboru dobr. hasičů – projednání spolkového plesu
 
1913
9. ledna – schůze výboru SDH  - projednání zisku plesu
26. ledna – valná hromada sboru dobr. hasičů
2. března – schůze výboru SDH
 
1914
15. února – výroční valná hromada sboru dobrovolných hasičů – v hostinci u Ales. Macke
-         zakládající a čestní členové – Ort J. K., Krupka Josef, Svoboda Ján
-         přispívající členové – 61 členů
25. března – výroční schůze SDH
 
1915
6. ledna – schůze výboru SDH
24. ledna – valná hromada, jednatel – Šlik Antonín, velitel – Tyšer Václav
 
1919
5. ledna – valná hromada sboru dobrovolných hasičů
-         jednatel – Karfík Václav
16. února – valná hromada – volba činovníků sboru
24. června – schůze výboru SDH – projednání povolávání na vojnu
6. července 1919 – přednáška  na oslavu památky Mistra Jana Husa
 
1920
10. ledna – hasičský ples – v hostinci u Rudolfa Zajíčka
 
1921
2. ledna – schůze výboru sboru dobr. hasičů – projednání plesu
-         jednatel – Bureš Daniel, předseda – Šlik Antonín
26. ledna – schůze výboru sboru dobr. hasičů – projednání příjmů a výdajů plesu
6. února – schůze sboru dobr. hasičů – volba velitele, návrh zvýšení příspěvků
16. února – schůze výboru nemocenské pokladny sboru dobr. hasičů
10. března – schůze výboru sboru dobr. hasičů – volba 2 zástupců k výroční župní valné hromadě
15. května – valná hromada sboru dobr. hasičů
15. června – schůze výboru sboru dobr. hasičů – projednání sjezdu v Ředhošti
14. prosince – schůze výboru dobr. hasičů – ustanovení plesu
Sbor čítá 70 členů (3 zakládající, 30 přispívajících, 37 činných)
 
1922
25. ledna – schůze výboru sboru dobr. hasičů – projednání příjmů a výdajů z plesu
12. února – valná hromada – volba činovníků sboru
 
1923
28. ledna – výroční valná hromada sboru dobr. Hasičů – v hostinci u p. Bož Mackové
-         jednatel – Müller František, předseda – Šlik Antonín
28. března – výborová schůze SDH – usnesení o výběru 1 Kč od každého člena na zemřelého člena župy
                         
1925
19. června – schůze výboru sboru dobr. hasičů – projednání cvičení ve Zbrašíně
17. prosince – výborová schůze sboru dobr. hasičů – projednání plesu
 
1928
4. října – schůze výboru SDH – projednání oslavy 28. října
                    - jednatel – Kubáč Karel, předseda – Šlik Antonín
Hasičský sbor vyplňoval dotazník, ze kterého vyplynulo:
Vlastní 360 m hadic, 8 savic, 2 košíky, 2 žebříky hákové, 2 lana, 2 svítilny, 6 pochodní, 28 výzbrojí, 1 čtyřkolovou stříkačku
 
1929
20. ledna – valná hromada
11. března – schůze výboru SDH – návrh nových stejnokrojů
9. prosince – schůze výboru SDH – projednání plesu a stejnokrojů
 
1930
26. ledna – valná hromada
-         jednatel – Kubáč Karel, předseda – Šlik Antonín
6. února – valná hromada – jednatel – Kubáč Karel, předseda – Heller Josef
12. května – členská schůze SDH
1. června – objednány odznaky, pořadatelské stuhy, státní vlajky …  pro chystaný župní sjezd v Košticích
 
1954
Inventář požárního sboru v Košticích
- 1 stříkačka motorová, 1 stříkačka ruční, 1 dvoukolový naviják, 200 m hadic C, 100 m hadic B, 6 hadic C, 2 sací koše, 4 proudnice, 5 hubic, 2 žebříky, 9 hasičských uniforem,…
 
1964
leden – 29 členů + 15 přistoupilo = 44 členů
březen – 44 členů + 11 přistoupilo = 55 členů
duben – 55 členů – 1 odstoupil = 54 členů (zemřel Josef Hora)
říjen – 4 x praktická školení
listopad – 54 členů – 12 členů = 42 členů (odhlášeni byli: Grund Jaroslav, Henc Josef, Johanovský Josef, Khýn Milan, Lahovksý Antonín, Němec Václav, Novotný Zdeněk, Ryšlink Vlastimil, Svatoš Jaroslav, Skůra Václav, Srbecký Václav, Verner Václav)
prosinec – 42 členů – 1 odhlášen = 41 členů (zemřel J. Najmann)
Na konci roku nebyly konány schůze, neboť naše oblast byla zamořena slintavkou)
 
1965
leden – 41 členů + 1 přistoupil = 42 členů
16. ledna – požárnický ples, kulturní dům, hudba Fr. Vilda
únor – 42 členů
duben – provedeny preventivní prohlídky bytů, JZD
-         zásah při vznícení elektrické skříňky, škoda pouze na el. Skříňce
květen – urgence na ONV kvůli rekonstrukci hasič. zbrojnice
srpen – 2 x zásah požár podél trati – vznícení slámy jiskrou od lokomotivy 
prosinec – 42 členů + 1 přistoupil = 43 členů (přistoupil Josef Zelenka nar. 1945)
26. 12. – výroční členská schůze – projednána přestavba hasič. Zbrojnice
 
1966
8. ledna – požárnický ples, kulturní dům, hudba Františka Vilda
leden – JZD zhotovilo izolační vrata do hasič. zbrojnice
březen – 2 x praktická cvičení, provedeny preventivní prohlídky v Košticích a v Želevicích, členové SDH byli vyzváni k brigádě 4. dubna – přípravné práce k přestavbě pož. zbrojnice
srpen – kolaudace výmlatu ve Vojničkách, preventivní prohlídky sušáren chmele a ubytoven
17. září – povolena taneční zábava v Košticích, patronát SDH
říjen – provedeny preventivní prohlídky v 194 domácnostech
listopad – 41 členů – 1 odhlášen =40 členů (zemřel Hykl Václav, r. nar. 1874)
členové výboru – předseda – Bureš František, místopředseda – Landa M., jednatel – p. Vykysal, hospodář – Vopršal Ol.
 
1967
14. ledna – hasičský ples, kulturní dům, hudba Fr. Vilda
9. dubna – preventivní prohlídky
červen – 42 členů – 1 odhlášen = 41 členů
16. července – slavnost k 70. výročí trvání požárního sboru. V dopoledních hodinách konána slavnostní členská schůze, na které byli odměněni čestným uznání Hykl František, Holcman Josef, Beneš Matyáš, Vopršal Oldřich. V odpoledních hodinách na ostrově předveden požární útok za účasti 5 požárních sborů, a to: Veltěže, Chlumčany, Koštice, Louny, Žatec.
listopad – preventivní prohlídky
prosinec – 41 členů – 2 odstoupili= 39 členů
 
1968
leden – 39 členů + 2 přistoupili = 41 členů
březen – 41 členů + 1 přistoupil – 1 odstoupil = 41 členů (zemřel Vopršal Oldřich, přistoupil Kricner Miroslav)
2. čtvrtletí – námětové cvičení ve Vojnicích za účasti dvou požárních družstev
MNV zakoupilo pro místní jednotku 10 vycházkových stejnokrojů pro Koštice - Vojnice
23. června – oslava 75. výročí založení požárního sboru v Košticích
3. čtvrtletí – 41 členů + 2 přistoupili = 43 členů
Přestavba zbrojnice je již z velké části hotová, zbývá provést menší úpravy a úklid
24. listopadu – preventivní prohlídky
26. prosince – výroční členská schůze, strojmistrem zvolen Kricner Miroslav
-         43 členů – 2 odhlášení = 41 členů
 
 
1969
11. ledna – požárnický ples, kulturní dům, hudba Oldřicha Dvořáka
duben – 41 členů – 2 odhlášeni =39 členů
červenec – provedeny preventivní prohlídky skladovacích prostor zem. podniku
říjen – 39 členů, preventivní prohlídky domácností a JZD
prosinec – 40 členů
 
1970
10. ledna – pořádán požární ples, kulturní dům, hudba Středohor
červen – 40 členů – 1 člen = 39 členů (zemřel Josef Beránek)
-         provedena  4 praktická cvičení
8. – 9. srpna 1970 – pomoc při povodni – záchranné práce a vypumpování zatopených sklepů a budov
listopad – preventivní prohlídky obytných budov a JZD
-         39 členů + 1 člen = 40 členů
členové výboru – předseda – Landa Miroslav, velitel – Schoř František, jednatel – Vykysal Václav, hospodář – Hajný Josef
 
1971
9. ledna – požárnický ples, kulturní dům v Košticích, hudba Oldřicha Dvořáka
duben – 40 členů + 3 členové = 43 členů
-         provedeno 1 praktické cvičení
2. května – námětové cvičení za účasti 6 družstev
říjen – provedena 2 praktická cvičení
prosinec – 43 členů – 1 odstoupil = 42 členů
-         provedeny preventivní prohlídky obyt domů a JZD
 
1972
8. ledna – požárnický ples, kulturní dům, hudba Oldřicha Dvořáka
1. čtvrtletí - zásah družstva při požáru kulturního domu v Košticích, nábor nových členů
2. čtvrtletí – 42 členů + 8 přistoupilo = 50 členů
3. čtvrtletí – 50 členů + 1 přistoupil = 51 členů
26. 12. – výroční členská schůze – předseda Milan Beneš z rod. Důvodů odstoupil – zvolen Henc Jiří st.
Členové výboru – předseda – Beneš Matyáš, velitel – Schoř Ferdinand, jednatel – Štekrt Antonín
 
1973
13. ledna – požárnický ples, kulturní dům, hudba Oldřicha Dvořáka
1. čtvrtletí – 51 členů + 1 přistoupil = 52 členů
15. 5. – preventivní prohlídky
3. čtvrtletí – 52 členů + 6 přistoupilo = 58 členů
říjen – preventivní prohlídky
4. čtvrtletí – 58 členů – 1 odstoupil = 57 členů (Jiří Klokočník se odstěhoval)
26. 12. výroční členská schůze, zvolen nový výbor
 
 
1974
15. května – provedeny preventivní prohlídky
 Předsedou zvolen za odstupujícího p. Hence (složil funkci) – Jaroslav Nasavrcký
  1. čtvrtletí – 56 členů – 1 člen = 55 členů (Jose Zelinka, 1908,  zemřel)
srpen – cvičný poplach v Košticích a Vojnicích
4. čtvrtletí – 55 členů + 4 členové = 59 členů
26. 12. – výroční členská schůze – volba předsedy – opět Nasavrcký Jaroslav, místopředseda – Kubáč Karel
Složení výboru – předseda – Henc Jiří st., místopředseda – Holcman Josef, velitel – Valina Jiří, jednatel – Štekrt Antonín
 
1975
3. čtvrtletí – 57 členů – 1 odstoupil = 56 členů (Kredba Jaroslav)
4. čtvrtletí – 56 členů – 1 odstoupil = 55 členů (zemřel Holcman Josef)
 
1976
1. čtvrtletí – 56 členů, p. Štekrt - jednatel
2. čtvrtletí – 5 praktických, 1 teoretické, 1 námětové cvičení, 1 zásah u požáru
 
 
 
Zpracovala. Petra Karfíková, kronikářka obce Koštice