DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
aktualizováno: 08.05.2019 17:12:32 

SDH Koštice nad Ohří

Práce jednotky / Školení

30.8.2017 byli naši hasiči přizváni k hašení požáru skládky v Litvínově.Výjezdu se účastnil Henc Jiří a Pernet Josef.

Ve středu 2. dubna 2014 byly odstraněny staré zrezlé a nevyužité sloupy u železničního přejezdu na cestě do Želevic. 
Za odstranění sloupů děkujeme SDH Koštice, na jehož náklady bylo provedeno (výměnou za to, že si sloupy nechají a využijí je k vybudování sušáku hadic), zejména panu Pernetovi. Poděkování patří také panu Kindlovi, který se zapojil i s těžkou technikou.

 

31.1.2014  Požár rodinného domu v obci Pátek.

 

V sobotu 26.10.2013 se uskutečnilo pálení Masarykovy vatry jako vzpomínkový akt na výročí vzniku samostatného československého státu. Akci zorganizovali členové SDH Koštice.

 

V pátek 4.10.2013 se uskutečnil další ročník Nočního pochodu pod Házmburk. Členové SDH Koštice ( pan Plaček, pan Josef Pernet a slečna Soukupová) podávali na půlce cestě teplý čaj a případný odvoz do cíle.
 

30.12. a 2.3. jsme čerpali vodu ze sklepu v domě "U Zajíčků". Čerpání prováděli hasiči Pfeifer, Valina, Pernet, Jirásek, Henc J., Plaček. Použli jsme k tomu kalové čerpadlo Heron a plovoucí čerpadlo. Na místo jsme přijeli dopravním automobilem Fiat Ducato.

17.6. - 19.6. - pomoc v obci Mlékojeny při povodních
 22.7. požár  pole obec Levousy

3.4. hasili hasiči Pernet, Jirásek, Šaloun, Valina, Henz J., požár v zemědělském objektu v Židovicích. Při hašení spolupracovali s hasiči z Libčevsi a s hasiči z Loun. V akci byla i naše technika, Tatra 148 a Fiat Ducato, plnili jsme úkoly zadané velitelem zásahu, hlavně útočné proudy.

  

 

11.4. hasili hasiči Pleticha, Vykročil, Pfeifer, Chaloupka, Neneš, Henc J., Pernet, Šaloun, Plaček požár skladu papíru  u Slavětína. Byli jsme povolání k zásahu krátce po půlnoci a vrátili se v sedm hodin ráno. K požáru jsme jeli Tatrou a Fiatem. Na místě byly další jednotky z okolí, zásah řídili hasiči z Loun. Měli jsme na starost dva útočné proudy, Tatra vozila z Radonic vodu z čerpacého místa u Ohře. Na chodu místa se významně podílel J. Henc. Zásah byl kvůli rozsahu požáru a množství hasičů a techniky velmi namáhavý.

 

6.4. požární asistence při pálení větví na kopci "Vinec". Na místo dorazili hasiči Valina, Pfeifer, Pernet, Jirásek, Šaloun. Na kopec vyvezli Tatru i Avii.
 

  
  Podařilo se! Přestavba vodárny na hasičskou zbrojnici a rekonstrukce CAS 32 na podvozku T148

V roce 2004 se začalo jednat o přebudování objektu úpravny vody,  tzv. vodárny na hasičskou zbrojnici, která v obci Koštice u Loun do té doby chyběla.

Původní zbrojnice byla totiž vrácena v restitucích už v roce 1995. Místní příznivci hasičů a požární ochrany jako takové i přesto zachovali přízeň a novou zbrojnici si přes všechna úskalí vybojovali a následně s pomocí obce i svými silami vybudovali. A ta teď místním hasičům i mládeži slouží jako klubovna, nabízí prostory pro školení,nebo je využívána pro oslavy jubileí a dalších významných událostí členů SDH a mimo nich i místními obyvateli. Činnost v hasičské zbrojnici byla započata v roce 2007 u příležitosti 110. výročí založení místního hasičského sboru. Úspěšně místním dobrovolným hasičům i s jejich nejnovějším přírůstkem Tatrou T148, kterou si také sami roce 2008 - 2009 zrekonstruovali, slouží dodnes. Doufejme, že to tak zůstane i po další dlouhá léta. Tato zbrojnice je  již třetí za 113 let fungování místního hasičského sboru.
Všem, kteří se na obou akcích aktivně podíleli a odpracovali tisíce hodin moc děkuji.

Projekt byl zařazen 4.5.2010 do soutěžě " Podařilo se! " www.dh.cz/index.php podpořte náš projekt. Děkujeme

 Dne 8.5.2010 čištění studny v koštickém parku

   

 
 Ve dnech 3.6. -  6.6. 2010 probíhala oprava Kolny v obci Želevice

     

 
Co je to Kolna? Je drobná stavba, která slouží převážně k uskladnění různého nářadí.
Letos 29. května se začalo s opravou Kolny v obci Želevice. Materiál nakoupil a dovezl pan A. Pfeifer. Hned první den při zahájení prací se zúčastnili pánové Kleger K., Pfeifer K.,Valina J., paní Pfeiferová Věra a Kamilek junior. Další den se připojili pánové Štekrt J. a Žák T., který opravil střechu.
V pátek 4. června byla za účasti p .Štekrta J., Pfeifera K., Klegera K. a Hence J. natřena vrata a celou Kolnu omítli. Den po té v sobotu pan A. Žák natřel střechu. Spolu s ním na stavbě byli i pan K. Kleger a pan Kamil Pfeifer, který později pokračoval sám. Odpoledne za ním dorazil pan J. Valina. V neděli 6. června byli práce dokončeny pány K. Pfeiferem, J. Hencem a Romanem Dvořákem.
Pak již zbývalo jen uklidit, což provedl pan Pavel Hoblik. Všem patří velké poděkování stejně jako panu A. Kovařikovi, který nám poskytl prostory na uschování materiálu a M. Landovi, který nám zapůjčil garáž, kde jsme mohli uložit potřebné nářadí z hasičárny, které nemohlo zůstat na místě. V neposlední řadě děkujeme i panu P. Kalchovi, který nám zapůjčil nářadí.
 

11.6. - 12.6.2010 proběhly v pořadí již páté Hasičské slavnosti Litoměřice. Celorepublikový sraz hasičů s výstavou hasičské techniky se opět uskutečnil na Litoměřickém výstavišti Zahrada Čech.

        

Od 8.8.2010 do 10.8.2010 SDH Koštice uskutečnilo sbírku pro obce postižené povodněmi, vše potřebné můžete donést do 10.8.10´ do 18h do hasičárny SDH Koštice. Všem děkujeme za účast. 

Podařilo se shromáždit materiál za zhruba 20 000,- Kč, který do krizového centra v Benešově nad Ploučnicí odvezli členové SDH Koštice. 
                                                     Všem dárcům  děkujeme.